Goethe, Kant und Mozart waren Schüler des Homeschooling